ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

  1. Η  ηλεκτρονική κλήρωση του Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί την 1η Οκτωβρίου 2017 με την παρουσία συμβολαιογράφου
  2. Η κλήρωση θα αναδείξει έναν (1) νικητή και πέντε (5) αναπληρωματικούς
  3. Το δώρο της κλήρωσης είναι: ένα (1) tablet αξίας έως 300 ευρώ
  4. Υπάρχει πιθανότητα το δώρο Σεπτεμβρίου να αλλάξει
  5. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά
  6. Ο κάθε Συμμετέχων στο Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στην κλήρωση για το μήνα Σεπτέμβριο, αρκεί να έχει αποκτήσει έστω έναν Πόντο κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα. Ο αριθμός των συμμετοχών που έχει, ορίζεται ως ο αριθμός των Πόντων που έχει κερδίσει τη συγκεκριμένη περίοδο
  7. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα του Ιστότοπου τους νικητές των κληρώσεων. Με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι Συμμετέχοντες δίδουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των νικητών.
  8. Οι νικητές θα λαμβάνουν το δώρο τους σε τόπο και χρόνο που θα ορίσουν η Διοργανώτρια και η Τεχνική Ανάδοχος με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο θα είναι δυνατή η πιστοποίηση – εξακρίβωση των στοιχείων που θα έχει δηλώσει στην τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διοργανώτρια. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος και δε διαθέτει τέτοιο έγγραφο το Δώρο θα παραδίδεται σε ένα εκ των γονέων του.
  9. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποδεικνύει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων συμμετοχής από τον συμμετέχοντα.
  10. Οι παρόντες όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών κα. Αθανασία Λήδα Λάβδα, Ζωοδόχου Πηγής 12-14, Αθήνα, τηλέφωνο 210 3824172