Στα Goody’s Burger House, δίνουμε προτεραιότητα στην υγεία όλων μας, 
τόσο των εργαζομένων μας, όσο και εσάς, των πελατών μας.

Ακολουθώντας πάντα τα μέτρα και τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων, και παρακολουθώντας τις εξελίξεις, εμπλουτίζουμε και προσαρμόζουμε διαρκώς τις αυστηρές διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας που εφαρμόζουμε σε όλα μας τα καταστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες που συνεχώς προκύπτουν.

Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν αυστηρά μέτρα ατομικής υγιεινής, καθαρισμού και απολύμανσης, καθημερινούς ελέγχους και διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας.

Τι μέτρα λαμβάνουμε λοιπόν;

  • Πρόγραμμα τακτικού καθαρισμού και απολύμανσης με κατάλληλα απολυμαντικά σκευάσματα εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ.
     
  • Συστηματική απολύμανση των επιφανειών σε όλους τους χώρους του καταστήματος, τις τουαλέτες, τους χώρους επεξεργασίας και χειρισμού τροφίμων καθώς και του εξοπλισμού, των σκευών και όλων των εργαλείων. 

  • Εντατικοποίηση προγράμματος προληπτικής απολύμανσης «ψυχρής εκνέφωσης» όλων των χωρών από εξειδικευμένο προσωπικό και αδειοδοτημένους συνεργάτες με εγκεκριμένα σκευάσματα Ε.Ο.Φ και εφαρμογή όλων των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας εκδίδοντας αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

  • Αυστηρά μέτρα ατομικής υγιεινής που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο χεριών και απολύμανση χεριών με αλκοολούχο διάλυμα. 

  • Ειδικά γάντια μιας χρήσης σε όλα τα πόστα εντός του καταστήματος και στους εργαζόμενους της υπηρεσίας delivery και χρήση μάσκας σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του ΕΟΔΥ. 

  • Εναρμόνιση με τις σχετικές οδηγίες των αρμόδιων φορέων για την τήρηση αποστάσεων στα καταστήματά μας προς αποφυγή συγχρωτισμού.